Ugentlige aktiviteter i Fruerlundparken

.Hver uge spilles der krolf og petanque på de fine baner i parken, alle er velkomne.

Petanque:

Tirsdag fra kl. 9.00 – 12,00 (6 nyanlagte baner)
Holdleder: Mariane Enevoldsen

Krolf:

onsdage kl. 13,30 – 16,00 (3 baner)
Holdleder: Knud Knudsen 

Kontingent:

Man skal være medlem af Fruerlundparken for at kunne deltage i petanque samt krolf.