Privatlivspolitik

Opdateret d. 01.03.2023

Fruerlundparkens dataansvar i forbindelse med toiletvogn

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Fruerlundparken er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Poul Madsen
Adresse: Fruerlundvej 5, 9560 Hadsund
CVR: 21870005
Telefonnr.: 29273487
Mail: info@fruerlundparken.dk
Website: www.fruerlundparken.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, evt. foreningsnavn, køn,
  adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

1. Formål med behandling af personoplysninger:

 • Fruerlundparkens lejehåndtering, herunder opkrævning af leje
 • Som led i aktiviteter, herunder planlægning og gennemførelse
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Opfyldelse af pligter, herunder opkrævning og betaling af leje mv.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din lejeperiode er ophørt

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.