Indtil videre kan flg. offentligt gøres for 2019

 

Danes n dubs uge 26

                         Danes n dubs film 2018

 

UsCarCamp uge 30

 

 

 

+ se dagspressen for yderlig arrangementer i Fruerlundparken.